راهنما
نام و نام خانوادگی عکس سال تولد
تحصیلات
سوابق هنری
ابراهیمی، روزبه 5505
ابیضی، نوید 1360
کارشناسی ارشد
اذانی، افسانه 1364
به بي، مهدی 1352
بهارآرا، محمد معین 1368
کارشناسی ارشد
فراگیری سلفژ ۱،۲،۳ و تئوری موسیقی ۱،۲ نزد آقای علیرضا فریفته سال ۷۹ جهاد دانشگاهی مشهد. فراگیری ساز پیانو از سال ۸۰ نزد آقایان علیرضا فریفته، شهاب الدین صحاف و استاد گرانقدر جناب آقای یعقوب صحاف
پیری، سجاد 1381
حاتمي نژاد، آرشام 1365
کارشناسی
حسنی، فاطمه 1380
دیپلم

قبلی
1 2 3
بعدی